Skoči na vsebino

VEČ O PROJEKTU

KONTEKST

V »normalnih« okoliščinah so možnosti, ki jih imajo ljudje s funkcionalno raznolikostjo na voljo za aktivno sodelovanje v družbi, že omejene, učinek pandemije pa je le povečal ovire za njihovo sodelovanje v skupnosti. Poročilo o COVID za leto 2020, ki ga je pripravila Inclusion Europe, odraža, da je bilo veliko invalidnih oseb med zaprtji tudi več mesecev izoliranih od svojih družin in prijateljev, in ko so bili dnevni centri in podporne službe zaprti, so se njihove možnosti za druženje in sodelovanje znatno zmanjšale.

Skratka, ugotavljamo, da so invalidne osebe izolirane od svojih skupnosti in nimajo možnosti, da bi v njih igrali aktivno vlogo, bodisi zaradi fizičnih ovir, ki jih povzroča invalidnost, življenja v oddaljenih krajih ali zaradi razmer, ki izhajajo iz pandemije COVID. Pri soočanju s tem problemom bi lahko bila uporaba tehnologije zelo uporabno orodje za premagovanje fizičnih ovir in zagotavljanje njihovega polnega sodelovanja v družbi na enaki osnovi kot drugi. Digitalna udeležba je izpostavila njihov potencial za odpravo ovir in omogočanje enakopravne udeležbe za vse.

CILJI

ACTIVATE si prizadeva doseči glavne cilje:

  • Usposabljanje odraslih invalidov za izboljšanje njihovih digitalnih veščin in kompetenc, da bodo lahko spodbujali in sodelovali v aktivnih pobudah skupnosti, ter se vključili v digitalno družbo;
  • Strokovnjakom, ki delajo z njimi, zagotoviti vire in orodja za krepitev ozaveščanja, usposabljanja in podpiranja pri njihovih dejavnostih sodelovanja v skupnosti in s tem izkoriščanja potenciala digitalnih orodij;
  • Izboljšati digitalne spretnosti in kompetence odraslih invalidov za premagovanje fizičnih ovir za udeležbo v skupnosti;
  • Spodbujati aktivno sodelovanje odraslih invalidov v njihovi skupnosti in zagotoviti enakopravno udeležbo v družbi;
  • Ohraniti neodvisnost in izboljšati kakovost življenja invalidov.

CILJNA SKUPINA

Projekt ACTIVATE je usmerjen predvsem in neposredno na odrasle osebe z oviranostjo, z usposabljanjem za izboljšanje njihovih digitalnih veščin in kompetenc, da lahko spodbujajo in sodelujejo v akcijskih pobudah skupnosti, ter da izpolnjujejo socialne odnose in se borijo proti izolaciji ter negativnim učinkom, ki jih ima na fizično in duševno zdravje.

Sekundarne ciljne skupine so strokovnjaki različnih profilov, ki delajo z odraslimi osebami z ovirami. Pričakuje se, da jim bo ta projekt zagotovil sredstva in orodja, da bodo lahko ozaveščali, jih usposabljali in podpirali pri njihovih akcijah sodelovanja v skupnosti.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner