Skoči na vsebino

TEČAJ USPOSABLJANJA

1. Osnove digitalne pismenosti

Osredotočen na: Pridobivanje osnovnih digitalnih spretnosti za sodelovanje v skupnosti. Ponuja: Priložnost, da začnete s tečajem usposabljanja brez predhodnega znanja.

UČNI CILJI:

– Znati iskati, analizirati in uporabljati digitalne podatke in informacije.

– Upravljanje lastne digitalne prisotnosti in ugleda.

– Ustvarjanje, prilagajanje ali deljenje digitalnih informacij.

– Razumevanje, kako digitalne tehnologije ponujajo možnosti za kakovostne interakcije in aktivno sodelovanje.

– Zavedanje, kaj je digitalno dobro počutje in kako aktivno skrbeti zanj.

2. Spletna socializacija in komunikacija

Osredotočen na: Pomoč učencem pri pridobivanju digitalnih spretnosti, ki so potrebne za uspešne socialne interakcije na spletu. Ponuja: Priložnost, da z varno uporabo družbenih medijev preprečite izoliranost odraslih invalidnih oseb od njihove skupnosti, družine in prijateljev.

UČNI CILJI:

– Uporaba profilov na družbenih medijih za izmenjavo osebnih mnenj, zanimanj in novosti v naših življenjih ter iskanje podpornih skupnosti na družbenih omrežjih.

– Oblikovanje zdravih navad uporabe družbenih medijev s prepoznavanjem zlorabe in iskanjem podpore, kadar je to potrebno.

– Komunikacija s prijatelji in družino prek takojšnjega sporočanja, glasovnih in video klicev.

– Prepoznavanje in preprečevanje ustrahovanja na spletu, sovražnega govora, goljufov in poskusov kraje identitete.

– Zavedanje in učenje, kako se izogniti filtrirnim mehurčkom, sobam odmevov in dezinformacijam v družbenih medijih.

3. Digitalni prosti čas in e-učenje

Osredotočeno na: Spoznavanje priložnosti na spletu za kakovostno preživljanje prostega časa. Ponuja: Priložnost, da se seznanite s prostočasnimi dejavnostmi (npr. zabavo) in možnostmi e-učenja. 

UČNI CILJI:

Iskanje priložnosti za zabavo na spletu za kakovostno preživljanje prostega časa. 

Sposobnost sodelovanja pri priložnostih za e-učenje za pridobivanje novega znanja in spretnosti.

Izbiranje spletnih dejavnosti za preživljanje prostega časa in udeležba na njih. 

Deljenje in širjenje priložnosti na spletu v skupnosti. 

Iskanje priložnosti za e-učenje.

4. Priložnosti za prostovoljstvo na spletu

Osredotočen na: Spodbujanje proaktivnega iskanja priložnosti za prostovoljno delo in opolnomočenje ljudi s prepoznavanjem njihovih prednosti. Ponuja: Samorefleksija, informacije o priložnostih za prostovoljstvo na spletu in zunaj njega, navdih.

UČNI CILJI:

– Večanje motivacije za prostovoljstvo z vprašanji za samorefleksijo.

– Razvijanje proaktivnega pristopa pri iskanju priložnosti za prostovoljstvo.

– Razumevanje prednosti prostovoljnega dela s pomočjo izjave prostovoljca na videoposnetku.

– Naučite se, kako in kje poiskati priložnosti za prostovoljstvo na spletu in zunaj njega.

– Opolnomočenje posameznikov s prepoznavanjem njihovih prednosti.

5. Zagovorništvo/aktivizem na spletu

Osredotočen na: Mobilizacija podpore in zagotavljanje, da se slišijo različni glasovi skupnosti. Na tem področju bomo razpravljali o načelih zagovorništva na daljavo in načinih vključevanja v aktivizem na spletu. Ponuja: Priložnost za spoznavanje načinov, kanalov, virov in orodij za učinkovito vključevanje v digitalni aktivizem.

UČNI CILJI:

– Razumeti, kaj je aktivizem na spletu kot nova oblika kolektivne mobilizacije in kakšna je njegova stopnja udeležbe.

 

– Spoznavanje zgodb o uspehu kot modelov za izvajanje.

– Spoznajte različne metode aktivizma na spletu in glavne vrste, ki obstajajo.

 

– Poznavanje tveganj in priložnosti aktivizma na družbenih omrežjih.

– Pridobite praktične vire iz spletne skupnosti, kot so tečaji in sorodne povezave.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner