Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Εκπαίδευση ACTIVATE διατίθεται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International license

1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

Θέμα: Απόκτηση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για τη συμμετοχή στην κοινότητα. Το μάθημα προσφέρει: Την ευκαιρία να ξεκινήσει κανείς το πρόγραμμα κατάρτισης, χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και χρήσης ψηφιακών δεδομένων και πληροφορίας.

Ικανότητα δημιουργίας, προσαρμογής και κοινοποίησης ψηφιακής πληροφορίας.

Κατανόηση πως οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν προοπτικές για ποιοτικές αλληλεπιδράσεις και ενεργό συμμετοχή.

Διαχείριση της προσωπικής ψηφιακής παρουσίας και φήμης.

Αντίληψη της ψηφιακής ευεξίας και πως αυτή επιδιώκεται ενεργά.

2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέμα: Να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες ώστε να έχουν ουσιαστικές κοινωνικές συναναστροφές στο διαδίκτυο. Το μάθημα προσφέρει: Την ευκαιρία να τερματιστεί η απομόνωση που βιώνουν οι ενήλικες με αναπηρίες, από την κοινότητα, την οικογένεια και τους φίλους τους, μέσω της ασφαλούς χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Χρήση των προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή προσωπικών απόψεων, ενδιαφερόντων και προσωπικών νέων, καθώς και για την εύρεση ευχάριστων κοινοτήτων υποστήριξης.

Δημιουργία υγιεινών συνηθειών χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσω της αναγνώρισης της κατάχρησής τους, αλλά και μέσω της αναζήτησης υποστήριξης, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Επικοινωνία με φίλους και συγγενείς μέσω άμεσων μηνυμάτων, φωνητικών κλήσεων και βιντεοκλήσεων.

Αναγνώριση και αποφυγή του διαδικτυακού εκφοβισμού, της ρητορικής μίσους, των κυβερνοεγκληματιών και των απόπειρων υποκλοπής ταυτότητας.

Εισαγωγή στις έννοιες «φυσαλίδες φίλτρου» (filter bubbles), «θάλαμοι αντήχησης» (echo chambers), και «σκόπιμη παραπληροφόρηση» (disinformation) και τρόποι αποφυγής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο για να περάσετε δημιουργικά τον ελεύθερο σας χρόνο. Το μάθημα προσφέρει: Την ευκαιρία αναζήτησης δραστηριοτήτων αναψυχής (όπως για ψυχαγωγία) και ευκαιριών διαδικτυακής μάθησης. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Εύρεση δραστηριοτήτων αναψυχής στο διαδίκτυο για έναν ευχάριστο ελεύθερο χρόνο. 

Δυνατότητα συμμετοχής σε ευκαιρίες ηλεκτρονικής μάθησης για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Επιλογή δραστηριοτήτων αναψυχής στο διαδίκτυο και συμμετοχή σε αυτές. 

Κοινοποίηση και διάδοση ευκαιριών στο διαδίκτυο εντός της κοινότητας.

Αναζήτηση ευκαιριών ηλεκτρονικής μάθησης. 

4. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: Προώθηση της ενεργούς αναζήτησης ευκαιριών εθελοντισμού καθώς και της ενδυνάμωσης των ατόμων μέσω της αναγνώρισης των δυνατών τους σημείων. Το μάθημα προσφέρει: Καθοδήγηση για αυτοστοχασμό, ενημέρωση για ευκαιρίες εθελοντισμού στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου, έμπνευση.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Ενίσχυση των κινήτρων για εθελοντισμό μέσω ερωτήσεων αυτοστοχασμού.

Ανάπτυξη μιας νοοτροπίας ενεργούς αναζήτησης ευκαιριών εθελοντισμού. 

Κατανόηση των οφελών σε σχέση με τον εθελοντισμό μέσω μιας βιντεο-μαρτυρίας από έναν εθελοντή. 

Μάθετε πώς και που μπορείτε να βρείτε ευκαιρίες εθελοντισμού στο διαδίκτυο και εκτός αυτού.

Ενδυνάμωση του ατόμου μέσω της αναγνώρισης των δυνατών του σημείων. 

5. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Θέμα: Κινητοποίηση για την παροχή υποστήριξης και διασφάλιση ότι οι διαφορετικές φωνές των κοινοτήτων εισακούονται. Όσον αφορά αυτό το θέμα, θα συζητήσουμε τις αρχές της εξ αποστάσεως συνηγορίας και τους τρόπους συμμετοχής στον διαδικτυακό ακτιβισμό. Tο μάθημα προσφέρει: Την ευκαιρία να μάθει κανείς τους τρόπους, μέσα, πόρους και εργαλεία για να συμμετάσχει αποτελεσματικά στον διαδικτυακό ακτιβισμό.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Κατανόηση του ρόλου του διαδικτυακού ακτιβισμού ως μια νέα μορφή συλλογικής κινητοποίησης, καθώς και τα επίπεδα συμμετοχής του.

 

Εισαγωγή σε ιστορίες επιτυχίας (success stories) ως πρότυπα προς εφαρμογή.

Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους και τα κύρια θέματα διαδικτυακού ακτιβισμού που υπάρχουν. 

Αναγνώριση των ευκαιριών και των κινδύνων του ακτιβισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εισαγωγή σε πρακτικούς πόρους από τη διαδικτυακή κοινότητα, όπως πληροφορίες για σειρές μαθημάτων και σχετικούς συνδέσμους. 

WordPress Ειδοποίηση Cookie από το Real Cookie Banner