Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει ότι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής ενός ατόμου εξαρτάται από τις υγιείς σχέσεις που κτίζει με τους ανθρώπους γύρω του, την οικογένεια του, την εργασία του και την κοινωνίας ευρύτερα. Ο μειωμένος βαθμός ελευθερίας στις καθημερινές δραστηριότητες, που οφείλεται στις λειτουργικές αναπηρίες, επηρεάζει το βαθμό συμμετοχής στα κοινά, γεγονώς που επηρεάζει παράλληλα αρνητικά και την ποιότητα της ζωής των ατόμων με αναπηρίες.
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner