Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το αποτέλεσμα του έργου #1 (PR1) είναι ένα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τη διαδικτυακή δράση της κοινότητας και τους μηχανισμούς κοινωνικής συμμετοχής, που απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Ο κύριος στόχος του εκπαιδευτικού μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει ενήλικες με αναπηρία ώστε να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητές τους, ώστε να είναι σε θέση να προωθούν και να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες κοινοτικής δράσης σε ισότιμη βάση με τους άλλους, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ. Οι ενότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών είναι οι εξής: Ε1 -Βασικές δεξιότητες ψηφιακού αλφαβητισμού για τη συμμετοχή στην κοινότητα. Ε2- Διαδικτυακή Κοινωνικοποίηση και Επικοινωνία Ε3-Ελέυθερος χρόνος στο διαδίκτυο και ηλεκτρονική μάθηση Ε4- Ευκαιρίες Διαδικτυακού Εθελοντισμού Ε5-Διαδικτυακός Ακτιβισμός και συνηγορία
​ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
​ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Το δεύτερο αποτέλεσμα του έργου #2 (PR2) είναι μια Εργαλειοθήκη πρακτικών εργαλείων για την προώθηση της συμμετοχής της διαδικτυακής κοινότητας. Ο στόχος αυτής της Εργαλειοθήκης είναι να εφοδιάσει επαγγελματίες με σύγχρονα εργαλεία, ώστε να είναι σε θέση να επιμορφώνουν τα άτομα με τα οποία ασχολούνται και να τους παρουσιάσουν τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν τα ψηφιακά και διαδικτυακά εργαλεία, για να αναλάβουν ένα πιο ενεργό ρόλο στις κοινότητές τους. Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει: • Πρακτικά εργαλεία και πόρους για να αξιοποιήσουν με τα άτομα με τα οποία εργάζονται, όπως βίντεο, καλές πρακτικές επιτυχημένης ενεργού συμμετοχής και δυναμικές που πρέπει να πραγματοποιηθούν. • Μεθοδολογικές συστάσεις και οδηγίες, ώστε οι επαγγελματίες να είναι σε θέση να υιοθετήσουν το υλικό στη δυναμική τους με την ομάδα-στόχο, επιτυγχάνοντας τα καλύτερα αποτελέσματα.
WordPress Ειδοποίηση Cookie από το Real Cookie Banner