Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ο Σύνδεσμος Τραυματισμών Νωτιαίου Μυελού και άλλων Σωματικών Αναπηριών των Βαλεαρίδων Νήσων (ASPAYM Balears) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί την ομάδα των ατόμων με τραυματισμό νωτιαίου μυελού και άλλες σωματικές αναπηρίες. Ο σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1992, με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με σωματική αναπηρία και την κοινωνική τους ένταξη. Το ASPAYM Baleares ανταποκρίνεται στις ανάγκες υποστήριξης ατόμων με σημαντικές σωματικές αναπηρίες, που προκαλούνται κυρίως από τραυματισμό του νωτιαίου μυελού, αλλά και από άλλα αίτια όπως εγκεφαλικά επεισόδια, ασθένειες κ.λπ. Στόχος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων αυτών, η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας τους (πτώσεις, έλκη πίεσης κ.λπ.) και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

ASPAYM BALEARES

ΙΣΠΑΝΙΑ

O C.I.P. Citizens In Power (CIP) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, εκπαιδευτικός και ερευνητικός οργανισμός. Ο CIP είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς στην Κύπρο στους τομείς της παγκόσμιας εκπαίδευσης, της κοινωνικής καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, του STEM και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ομάδα μας σχεδιάζει και εφαρμόζει διατομεακές, διεπιστημονικές προσεγγίσεις, ως απάντηση σε θεμελιώδεις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και κενά πολιτικής, εφαρμόζοντας τη μεταφορά τεχνολογίας και ευρημάτων ερευνών. Αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα ως ένα σύμφυτο χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών, ο CIP μέσω της αδιάκοπης δράσης του προσπαθεί να εμπνεύσει αλλαγές και να μεταμορφώσει κοινότητες, εφοδιάζοντας τους πολίτες και ιδίως τους νέους με καινοτόμα εργαλεία και ολοκληρωμένες λύσεις.

C.I.P. CITIZENS IN POWER

ΚΥΠΡΟΣ

Το Virtual Campus είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση, στόχος της οποίας είναι η προώθηση της Τεχνολογικώς Αναβαθμισμένης Μάθησης μέσω παροχής προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το όραμά της είναι να προωθήσει ενεργά την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Γνώσης, υποστηρίζοντας δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών στρατηγικών και έργων που μπορούν να επιφέρουν σημαντικά κοινωνικά οφέλη. Το Virtual Campus έχει αναπτύξει επιτυχώς πολυμέσα περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης, διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) και σοβαρά παιχνίδια για διάφορες πλατφόρμες (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, συσκευές tablet), σε διάφορα περιβάλλοντα (διαδικτυακά, αυτόνομα) για διαφορετικούς σκοπούς (επαγγελματική κατάρτιση, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τριτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και σε διαφορετικά πεδία (ευρωπαϊκά έργα, συμβάσεις πελατών).

VIRTUAL CAMPUS LDA

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Η VHS Cham είναι μια εγγεγραμμένη, μη κερδοσκοπική ένωση στο Άνω Παλατινάτο, η οποία δραστηριοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο. Η VHS Cham παρέχει μαθήματα στον τομέα της κοινωνίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των γλωσσών, της υγείας, του πολιτισμού και ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα (σχολεία δεύτερης ευκαιρίας). Η VHS Cham έχει μακροχρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη μαθημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση επίσης σε ευάλωτες ομάδες όπως νεαροί ενήλικες, ενήλικες με λιγότερες ευκαιρίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. αναλφαβητισμός, δυσλεξία κ.λπ.), σε νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), σε μετανάστες πρόσφυγες. Τα μαθήματα ΕΕΚ και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες στοχεύουν επίσης στην αντιμετώπιση των νέων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού και η ψηφιοποίηση.

VOLKSHOCHSCHULE IM LANDKREIS CHAM EV

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ο Moviéndote είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2012 από άτομα που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τη συμμετοχή των πολιτών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και πολιτιστικής εμβέλειας. Στον οργανισμό, εργαζόμαστε για να συμβάλουμε στη βελτίωση του τρόπου ζωής μας, δημιουργώντας και προωθώντας καινοτόμα προγράμματα συμμετοχικού χαρακτήρα. Οι δραστηριότητες του Moviéndote επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς τομείς: δράσεις ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης, που απευθύνονται κυρίως σε ομάδες ευάλωτων ενήλικων ατόμων (πρόληψη της βίας -συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας και του εκφοβισμού, υγιείς συνήθειες, αθλητισμός) · εθελοντικές δραστηριότητες (προστασία του περιβάλλοντος, διαγενεακά προγράμματα, πολιτιστικές δραστηριότητες) · εκδηλώσεις και δραστηριότητες δικτύωσης· εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ο οργανισμός MOVIÉNDOTE ιδρύθηκε από άτομα με εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, της απασχόλησης, των ίσων ευκαιριών, με στόχο την προώθηση του αισθήματος της υπευθυνότητας απέναντι στο περιβάλλον και της ενθάρρυνσης και της υποστήριξης των πολιτών να αναλάβουν δράση στους διάφορους κοινωνικούς τομείς.

ASOCIACIÓN MOVIÉNDOTE POR LA INTEGRACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ΙΣΠΑΝΙΑ

Το STEP Institute είναι ένας οργανισμός έρευνας και επαγγελματικής κατάρτισης που αναπτύσσει καινοτόμες μεθόδους για την αξιοποίηση και την ενίσχυση των δυνατοτήτων των ατόμων στο εργασιακό τους περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η διεπιστημονική ομάδα του STEP αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις στο εργασιακό περιβάλλον, παρέχει μαθήματα βασισμένα σε τεκμήρια και πρακτική άσκηση και προωθεί τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων σε όλη την Ευρώπη. Με τη βοήθεια της διεπιστημονικής ομάδας, το STEP Institute είναι σε θέση να γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της σχολικής εκπαίδευσης και του επαγγελματικού τομέα μέσω της εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών για την κάλυψη των αναδυόμενων επαγγελματικών αναγκών σε ιδιαίτερα δυναμικά εργασιακά περιβάλλοντα. Βοηθά τους ανθρώπους να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους, να αναπτύξουν τις επαγγελματικές και μαλακές τους δεξιότητες (επικοινωνία, συναισθηματική νοημοσύνη, διαχείριση άγχους , νοοτροπία ανάπτυξης, καθοδήγηση, εκπαίδευση κ.λπ.) και να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές ιδέες τους σε εμπορικά αξιοποιήσιμες λύσεις. Εστιάζουμε στα καινοτόμα εθνικά και ευρωπαϊκά έργα που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους τελικούς χρήστες.

STEP INSTITUTE, ZAVOD ZA PSIHOLOGIJO DELA ΣΤΟ PODJETNISTVO

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

WordPress Ειδοποίηση Cookie από το Real Cookie Banner