Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει ότι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής ενός ατόμου εξαρτάται από τις υγιείς σχέσεις που κτίζει με τους ανθρώπους γύρω του, την οικογένεια του, την εργασία του και την κοινωνία ευρύτερα. Ο μειωμένος βαθμός ελευθερίας στις καθημερινές δραστηριότητες, που οφείλεται στις λειτουργικές αναπηρίες, επηρεάζει το βαθμό συμμετοχής στα κοινά, γεγονός που παράλληλα, επηρεάζει αρνητικά και την ποιότητα της ζωής των ατόμων με αναπηρίες.
WordPress Ειδοποίηση Cookie από το Real Cookie Banner