Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ​
Το παραγόμενο του έργου #1 (PR1) θα είναι ένας κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων σχετικά με τη διαδικτυακή κοινωνική δράση και τους μηχανισμούς στήριξης της κοινωνικής συμμετοχής, τα οποία θα απευθύνονται σε άτομα με αναπηρίες. Ο κύριος στόχος του κύκλου μαθημάτων είναι η ψηφιακή εκπαίδευση ενήλικων ατόμων με αναπηρίες, ώστε να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους γνώσεις και δεξιότητες και να είναι σε θέση να προωθούν και να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες κοινωνικής δράσης επί ίσοις όροις με τους άλλους μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ.
​ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Το δεύτερο παραγόμενο του έργου #2 (PR2) είναι μια εργαλειοθήκη. Ο στόχος αυτής της εργαλειοθήκης είναι να εφοδιάσει επαγγελματίες με σύχρονα εργαλεία, ώστε να είναι σε θέση να επιμορφώνουν τα άτομα με αναπηρίες για τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν τα ψηφιακά και διαδικτυακά εργαλεία, για να αναλάβουν ένα πιο ενεργό ρόλο στις κοινότητές τους. Η εργαλειοθήκη θα αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει: • Σύντομα εκπαιδευτικά μαθήματα υπό μορφή μικρομάθησης για τη βελτίωση της κατανόησης των επαγγελματιών σε θέματα που αφορούν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στην ψηφιακή κοινότητα, καθώς και των γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την χρήση ψηφιακών εργαλείων. • Πρακτικά εργαλεία και πόρους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επαγγελματίες που ασχολούνται με άτομα με αναπηρίες, όπως βίντεο, καλές πρακτικές ενεργούς συμμετοχής με παραδείγματα, ανάδειξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την ενίσχυση της συμμετοχικότητας... Αυτά τα εργαλεία θα οργανωθούν και θα συστηματοποιηθούν, για να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές καταστάσεις και να αξιοποιηθούν σε συγκεκριμένα θέματα/περιβάλλοντα που σχετίζονται με τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τους τομείς που καλύπτονται στον κύκλο των εκπαιδευτικών μαθημάτων. Τέλος, η εργαλειοθήκη θα δώσει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από τους επαγγελματίες, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζουν την κοινοτική συμμετοχή των ατόμων με τους οποίους εργάζονται.
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner